دوستان قدیمی

دیشب در خانه نشسته بودم و داشتم  سریال طنز شبکه سه رو می دیدم که خانمم گفت موبایلت زنگ می زنه. با عجله دویدم سراغ جیب کاپشن و موبایل رو برداشتم ( از بس که تماس های مکرر دارم !! ذوق زده شده بودم ) و دیدم که شماره ای از دیار اهل هنر و ادب، استان فارس است در همین لحظه به ذهنم مراجعه کردم که خدایا کدام یک از دوستان یا آشنایان ما در شیراز است که ناخوداگاه دستم رفت روی کلید پاسخ و ان طرف خط شروع به حرف زدن کرد که : سلام علیکم …

از صدای طرف فهمیدم که دوست شفیق و یار قدیمی ما آقا سید مرتضی است. بعد از سلام و احوال پرسی و شوخی، سخن براند که ما در نظر داریم ۲۹ اسفند به شهر مقدس مشهد جهت پابوس امام رئوف عزیمت کنیم  (همین را که گفت شصتم خبر دار شد که به به امسال اول عید مهمان داریم .و یاد این ضرب المثل افتادم که سالی که نکوست از بهارش پیداست) و چند روزی است که به جد دنبال مکان هستیم ولی هنوز مکانی نیافتیم اگر مشکلی نیست مزاحم شما شویم.

ما هم که در مرام گذاشتن ید طولایی داریم بدون هیچ مشکلی پذیرفتیم و قرار شد که از شب اول سال جدید ۱۳۹۱ به استقبال مهمانان عزیز شیرازی برویم. باشد که به دعای خیر آنان سالی پر از خیر و برکت داشته باشیم.

 

نظر شما چیست

نظر شما