میلاد نور

 

 میلاد با سعادت امام حسن عسگری علیه السلام را به تمامی مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم.

ای که خورشید فلک محو لقای تو بُوَد                                ماه را روشنی از نور و ضیای تو بُوَد
معدن جود و سخایی تو که از فرط کرم                             دو جهان، ریزه خور خوان عطای تو بُوَد
نسبت قامتِ سرو تو، به طوبی ندهم                            زان که طوبی، خجل از قدّ رسای تو بُوَد
در جوار تو، ز حق خواهش جنّت نکنم                              جنّت ما، به خدا، صحن و سرای تو بُوَد
تو ظهور پسر خویش طلب کن ز خدا                                   چون که مقبول خداوند، دعای تو بُوَد

به امید بازسازی کامل حرمین شریفین در سامرا، ان شالله.

نظر شما چیست

نظر شما