مسئله روز

 

 

باز غزه و باز هم شاهد در خون كشيده شدن نوجوانان و جوانان، شاهد گريه هاي بي امان مادران در داغ نوزادان و فرزندان خويش.باز شاهد   بي اعتنايي اعراب به اين مسئله

تاكي بايستي شاهد اين همه مظلوميت بود، شايد مي خواهند انتقام شكستهاي خود را در جنگ هاي مختلف از اين بي نوايان بگيرند و در گزارشات خود اعلام كنند كه ما پيروز بوديم آري شما پيروز بوديد ولي به قيمت  از بين بردن امنيت كساني كه هيچ مسئوليت نظامي ندارند  حتي شما در ايجاد رعب و وحشت در ميان مردمان خود نيز پيروز شديد شايد خيلي از مردمان شما باشند كه اين برخورد ناجوانمردانه شما را نپسندد چرا كه باز نا امني براي خود اينان نيز اتفاق خواهد افتاد.

نمي دانم اين شيوخ عرب چه كار خواهند كرد و چه جوابي به اين كودكان معصوم خواهند داد. زماني كه اين كودكان از اينان سئوال كنند كه آيا شما نمي توانستيد به ما كمك كنيد ؟‌

واقعا پيامبر (ص) از دست اين قوم جاهل چه كشيدند. 1400 سال از آن دوران مي گذرد هنوز اين اعراب در جهل خود غوطه ورند. اين افراد وقتي بهترين فرد و جانشين پيامبر را به راحتي از ميان بر مي دارند و خانواده وصيت شده او را ترد مي كنند و بي احترامي به آن روا مي دارند چه توقعي خواهيم داشت كه از افراد بي گناه و مظلوم فلسطين و غزه و لبنان كه خون و ريشه خودشان است حمايت كنند.

قدرت،اين كلمه باعث چه كارهايي كه نمي شود. براي بدست آوردن ان تلاش مي كنند و وقتي به آن رسيدند حاضرند تمامي مردم بي گناه و مظلوم را قتل و غارت كنند تا جايگاه خود را حفظ كنند

در جاي ديگر يك سرباز مست، آتش رگبار خود را روي مردمان بي گناه باز مي كند و 16 نفر را به خاك و خون مي كشاند. و سردمداران ارتش آمريكا تنها به يك عذرخواهي از مردن مظلوم افغان بسنده مي كنند. اي واي از اين بيدادگري.

 

اميدوارم با ظهور منجي، تمام بشريت روز هاي خوش آزادي را بچشند.

 

 

 

نظر شما چیست

نظر شما