مسئله روز

 

 

باز غزه و باز هم شاهد در خون کشیده شدن نوجوانان و جوانان، شاهد گریه های بی امان مادران در داغ نوزادان و فرزندان خویش.باز شاهد   بی اعتنایی اعراب به این مسئله

تاکی بایستی شاهد این همه مظلومیت بود، شاید می خواهند انتقام شکستهای خود را در جنگ های مختلف از این بی نوایان بگیرند و در گزارشات خود اعلام کنند که ما پیروز بودیم آری شما پیروز بودید ولی به قیمت  از بین بردن امنیت کسانی که هیچ مسئولیت نظامی ندارند  حتی شما در ایجاد رعب و وحشت در میان مردمان خود نیز پیروز شدید شاید خیلی از مردمان شما باشند که این برخورد ناجوانمردانه شما را نپسندد چرا که باز نا امنی برای خود اینان نیز اتفاق خواهد افتاد.

نمی دانم این شیوخ عرب چه کار خواهند کرد و چه جوابی به این کودکان معصوم خواهند داد. زمانی که این کودکان از اینان سئوال کنند که آیا شما نمی توانستید به ما کمک کنید ؟‌

واقعا پیامبر (ص) از دست این قوم جاهل چه کشیدند. ۱۴۰۰ سال از آن دوران می گذرد هنوز این اعراب در جهل خود غوطه ورند. این افراد وقتی بهترین فرد و جانشین پیامبر را به راحتی از میان بر می دارند و خانواده وصیت شده او را ترد می کنند و بی احترامی به آن روا می دارند چه توقعی خواهیم داشت که از افراد بی گناه و مظلوم فلسطین و غزه و لبنان که خون و ریشه خودشان است حمایت کنند.

قدرت،این کلمه باعث چه کارهایی که نمی شود. برای بدست آوردن ان تلاش می کنند و وقتی به آن رسیدند حاضرند تمامی مردم بی گناه و مظلوم را قتل و غارت کنند تا جایگاه خود را حفظ کنند

در جای دیگر یک سرباز مست، آتش رگبار خود را روی مردمان بی گناه باز می کند و ۱۶ نفر را به خاک و خون می کشاند. و سردمداران ارتش آمریکا تنها به یک عذرخواهی از مردن مظلوم افغان بسنده می کنند. ای وای از این بیدادگری.

 

امیدوارم با ظهور منجی، تمام بشریت روز های خوش آزادی را بچشند.

 

 

 

نظر شما چیست

نظر شما