ارزش فرهنگ

نبرد بین خیر و شر، راستی و دروغ، خوبی و بدی و همه این تضاد ها از ابتدای خلقت آدمی بوده است. انسان به دلیل فطرت پاکی که دارد همیشه طرف دار حقیقت بوده است. از دروغ و ریا و نفاق بیزار بوده است ولی اینکه چرا برخی از ما با وجود داشتن چنین فطرتی، تغییر می کنیم جای سئوال است ؟

اگر ما انسانها به تمدن و فرهنگ خود نیز رجوعی داشته باشیم و بدانیم که یک تمدن بسیار کهن از آن ماست پذیرش هر نوع سخن و یا عملی برای ما ساده نخواهد بود و نسبت به آن بی تفاوت نخواهیم بود. ایرانی بودن و ایرانی زیستن شاید امروزه به ندرت به فکر مردمان این سرزمین خطور می کند. مردمانی که به دلیل ظلم حاکمان خود به اسلام که عدالت خواهی را تبیین می کرد روی آوردند.

اگر ما به فرهنگ خود آشنا بودیم مطمئنا خیلی از ناهنجاری های امروز روی نمی داد، چرا که اصالت اجتماعی و فردی،انسان را از انجام کارهای خوارکننده باز می دارد. این امر باعث می شود تا همگان حتی کشورهایی که با چنین مردمی تعامل دارند حرمت آن مردم را حفظ کنند و به خود جرات اهانت و جسارت را به مردم و سرزمین آنان ندهند.

رعایت حق یکدیگر، بین افراد جامعه به درستی انجام میشود، شنیدن سخن مخالفان برای همه تبدیل به یک هنجار می شود، حاکمان حق مردمان را رعایت می کنند و مردمان حق حاکمان را ادا.

احترام شهروندی رعایت می شود و هیچ کس به خود، حق اهانت به فرد دیگر را نمی دهد وبسیاری موارد دیگر که شاید ما این ارزشها را در یک مدینه فاضله جستجو کنیم، در حالی که با رعایت و عمل به این سخن امیر مومنان علی علیه السلام به جرات می توان گفت به تمامی این ارزشها دست خواهیم یافت .

« هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران نپسند »

ولی گوش ها و چشم های ما بسته شده است و دیگر سخنان ارزشمند بزرگان خود را نمی شنویم، مشکل از چیست ؟؟؟

در جامعه کنونی ما ارزشها تبدیل به خاطرات شده است. همه از ایامی می گویند که این ارزشها بوده است ولی امروزه رعایت نمیشود.

حقیقت و راستی به دروغ شده است، نیکی کردن و کمک به هم نوعان با علامت تعجب رو به روست. اگر شخصی با دوست و آشنایی بعد از مدتی تماس می گیرد، شخص مخاطب فکر می کند حتما کاری داشته که تماس گرفته است. زود قضاوت کردن عادت شده است و …

 

 

نظر شما چیست

نظر شما