فاطمیه

فاطمه جان، غم از دست دادن تو برای علی علیه السلام چقدر سخت و جانکاه است. زبان و نوشته های ما از بیان این داغ عظمی قاصر است. علی علیه السلام که با آن همه هیبت و شجاعت در جنگهایی که قویترین اعراب حضور داشتند  این قدر زمین گیر نشد كه داغ تو اين كار را با او كرد.

فاطمه جان تويي كه با تمام وجود از مولايت حمايت كردي. جان علي گرفته شد زماني كه از كوچه هاي بني هاشم برايش خبر آوردند.

زهرا شدی که نام علی (ع) را علم کنی

پنهان شدی که هر دو جهان را حرم کنی

 

علي جان ما چگونه مي توانيم تسلي خاطر شما و فرزندانتدر اين مصيبت عظمي باشيم.

آناني كه به قصد گرفتن بيعت از علي به خانه او آمدند مگر نمي دانستند كه اين خانه اي است كه پيامبر بدون اجازه وارد آن نمي شد.

مگر نمي دانستند كه فاطمه پاره تن پيامبر است. مگر نمي دانستند كه عايشه هم در مقام خانم اين خانه تجليل ها كرده است.

چگونه به خود جرات دادند كه درب خانه دخت پيامبر را آتش بزنند. جسارت از اين بيشتر كه دستان پسر عم پيامبر را بستند و در مقابل ديدگان او به خانواده او بي حرمتي كردند. اينان حرمت علي، شخصي كه فرشتگان مقرب به مقام او قبطه مي خورند، علي كه  رسالت امامتش كامل كننده دين پيامبر بود. علي كه نه خاطر شجاعتش در دفاع از اسلام، نه بخاطر به جان خريدن سختي ها در شب هجرت، نه به خاطر وصي و اخي بودنش با پيامبر بلكه به خاطر اينكه او از خاندان و خانواده پيامبر بود حرمتش واجب بود. حكومتي كه مشروعيت خود را از بيعت با علي بدست مي آورد، آيا شايسته چنين رفتاري با فرزند ابوطالب بود كه اين سقيفه نشينان خفي و دني با اين بزرگ مرد كردند.

جاهلاني كه به ادعاي خود همراه پيامبر بودند، كساني كه داعيه دار دفاع از اسلام بودند…

اينان از كدام اسلام دفاع كردند ؟‌ اسلام بدون علي ؟‌ حتي خودشان به دانش و علم و علي در حكومت داري و سياست اذعان داشتند. واي كه ما چه مي كشيم از اين مقدس مآبان . از ابتداي اسلام تا امروز

فاطمه جان ما نمي دانيم كه شما بعد از بردن علي به مسجد چه حالي داشتيد، فقط همين را مي دانم كه اگر علي به سلمان نمي گفت كه جلوي فاطمه را بگيرد نفرين شما بر اين مردم رذل و دنيا پرست چنان مي كرد كه گويي نسلي از اين ها در زمين باقي نمي ماند.كه اگر نفرين مي كردين خانه ظلم ويران ميشد، كه اگر نفرين مي كردين زمين و زمان به هم مي پيچيد.

با اين وجود و در حالي كه نگران حال همسر خود بوديد از مولي خود اطاعت داشتيد. آيا باز اين كوران و كران حقيقت را مي فهميدند ؟ كه اگر مي فهميدند غدير را درك مي كردند، حرمت گفته پيامبر در مواظبت و عشق به قرآن و عطرت را مي فهميدند.

فاطمه جان، زماني كه پدر در بستر افتاده بود هميشه نگران بودي كه بعد از او چه مي شود و پدر با م‍‍ژده اي كه به شما داد كه اولين نفر بعد از او خواهيد بود كه به ديدار پدر مي شتابيد آرام گرفتيد، ولي علي چه كند ؟‌

علي چه كند با داغ شما، علي چه كند با ناله هاي بچه هاي شما، علي چه كند با غربت شبانه دفن كردن شما، كه اين امر سياستي بود از خاندان بني هاشم كه نشان دهد اين حكومت وقت لياقت شركت در تشييع پيكر مطهر دختر رسول خدا را ندارد.

علي چه كند بدون ياور، علي چه كند بدون حامي، رفتي و با قبري پنهان و داغي بر دل شيعيان كه كي مي شود مهدي بيايد و فاطميه را از اسم زمان به اسم مكان تبديل كند.

به اميد ظهور بهترين هاي عالم امكان

 

 

نظر شما چیست

نظر شما