روز مادر

 مادر واژه ای که تمامی مردمان جهان به آن احترام می گذارند. روز مادر تنها مختص ما ایرانیان نیست بلکه در سراسر جهان در ایام مختلفی از  سال این مناسبت محترم شمرده می شود.

پدر و مادر وجود مقدسی دارند که در کتاب خدا از آنان سخن به میان آمده است. در کتاب خدا پس از توحید و یکتاپرستی نیکی به پدرومادر از   واجبات است.

در سالروز تولد بانوی دوعالم حضرت زهرای ماطهر سلام الله علیها،  مقام بانوان را به حرمت این مادر نمونه ارج می نهیم.

مادر ! موجودی که  عاشقانه ترین و زیباترین محبت ها را در حق فرزندان نثار و ایثار می کند و بدون هیچ چشم داشتی  محبت و صفای خود را به فرزندان هدیه می دهد.

مادر ! تمامی گلها بوی خوش خود را از تو به عاریت می گیرند، تو غزل لطیف روزگاری ، تو اقیانوس عشقی، تو دفتر نامگتوب غمها و رنجهایی ، تو ناب ترین واژه شعر خلوصی

هر چه بگوییم از ارزش و مقام این خلقت الهی کم گفته ایم. خداوند به همه ما توفیق عنایت کند تا حداقل در این روز دل این عزیزترین موجود برای عالمیان را شاد کنیم و شده حتی با یک شاخه گل ناقابل این روز را به او تبریک گوییم و حرمت این روز را برای او نگه داریم.

عزیزانی که ارزش وجودی مادران خود را از دست داده اند با نثار خیراتی برای این عزیز ید او را زنده نگه دارند و سری به قبر او بزنند  چرا که زیارت قبر پدر و مادر یکی از سنتهای الهی است و دعای خیر آنان را برای ما به همراه دارد.

 

 

نظر شما چیست

نظر شما