روز مادر

 مادر واژه اي كه تمامي مردمان جهان به آن احترام مي گذارند. روز مادر تنها مختص ما ايرانيان نيست بلكه در سراسر جهان در ايام مختلفي از  سال اين مناسبت محترم شمرده مي شود.

پدر و مادر وجود مقدسي دارند كه در كتاب خدا از آنان سخن به ميان آمده است. در كتاب خدا پس از توحيد و يكتاپرستي نيكي به پدرومادر از   واجبات است.

در سالروز تولد بانوي دوعالم حضرت زهراي ماطهر سلام الله عليها،  مقام بانوان را به حرمت اين مادر نمونه ارج مي نهيم.

مادر ! موجودي كه  عاشقانه ترين و زيباترين محبت ها را در حق فرزندان نثار و ايثار مي كند و بدون هيچ چشم داشتي  محبت و صفاي خود را به فرزندان هديه مي دهد.

مادر ! تمامي گلها بوي خوش خود را از تو به عاريت مي گيرند، تو غزل لطيف روزگاري ، تو اقيانوس عشقي، تو دفتر نامگتوب غمها و رنجهايي ، تو ناب ترين واژه شعر خلوصي

هر چه بگوييم از ارزش و مقام اين خلقت الهي كم گفته ايم. خداوند به همه ما توفيق عنايت كند تا حداقل در اين روز دل اين عزيزترين موجود براي عالميان را شاد كنيم و شده حتي با يك شاخه گل ناقابل اين روز را به او تبريك گوييم و حرمت اين روز را براي او نگه داريم.

عزيزاني كه ارزش وجودي مادران خود را از دست داده اند با نثار خيراتي براي اين عزيز يد او را زنده نگه دارند و سري به قبر او بزنند  چرا كه زيارت قبر پدر و مادر يكي از سنتهاي الهي است و دعاي خير آنان را براي ما به همراه دارد.

 

 

نظر شما چیست

نظر شما