پیک بامدادی

صبح ها رادیو برنامه ای داره با عنوان پیک بامدادی که به مسائل مختلف کشور می پردازد و نقد و پیشنهادهای جالبی دارد از پاداش مدیرعامل مخابرات گرفته تا حقوق و وضعیت کارکنان شرکتی  و …

این برنامه هر روز از تمامی شبکه های رادیویی استانی هم پخش میشه، امروز اتفاقی شبکه رادیویی خراسان رو باز کردم و دیدم که این برنامه رو پخش نمی کنه رفتم رو موج رادیو ایران  داشت پخش می شد، ما هم که سریع قضاوت می کنیم هزار تا فکر مثبت و منفی اومد تو ذهنمون که شاید امروز مشکل داشته، شاید پخش آهنگهایی با مضمون ایران و ایرانی بهتر باشه، شاید به فکر روحیه دادن به مردم هستند ( واقعا تشکر ) شاید  هم به خاطر سفرهای استانی باشه و .. الله و اعلم

نظر شما چیست

نظر شما