آقا شرمنده ایم

نیمه شعبان سالروز تولد یگانه منجی عالم بشریت بر تمامی آزادی خواهان و مسلمین جهان مبارک باد.

رواق منظر چشم من آشیانه توست                        کرم نما و فرود آی که خانه، خانه توست

آقا جان سالهاست که از عمر ما می گذرد و هر هفته با این امید هستیم که شما می آیی، آیا می شود که چشمان ناقابل ما به جمال دل آرام شما روشن شود. شمایی که در تمام عمر حامی ما هستید و ماییم که از شما غافلیم ولی با همه این اوصاف و ناجوانمردی های ما شما به ما لطف دارید.

مایی که با هر تغییری در روند زندگی دین و دنیایمان تحت تاثیر است و از خودمان غافلیم که مولا و دلسوزی داریم مانند شما. باشد که به توفیق حق بتوانیم از بارگناهانمان کم کنیم تا شاید خاطر شما از ما کمتر مکدر شود.

آقا شرمنده ایم.کاری نمی توانیم بکنیم که شان مسلمانی و دوست داری شما و شیعه شما بودن را داشته باشد و شما به آن مباهات کنید .

نظر شما چیست

نظر شما