آقا شرمنده ايم

نيمه شعبان سالروز تولد يگانه منجي عالم بشريت بر تمامي آزادي خواهان و مسلمين جهان مبارك باد.

رواق منظر چشم من آشيانه توست                        كرم نما و فرود آي كه خانه، خانه توست

آقا جان سالهاست كه از عمر ما مي گذرد و هر هفته با اين اميد هستيم كه شما مي آيي، آيا مي شود كه چشمان ناقابل ما به جمال دل آرام شما روشن شود. شمايي كه در تمام عمر حامي ما هستيد و ماييم كه از شما غافليم ولي با همه اين اوصاف و ناجوانمردي هاي ما شما به ما لطف داريد.

مايي كه با هر تغييري در روند زندگي دين و دنيايمان تحت تاثير است و از خودمان غافليم كه مولا و دلسوزي داريم مانند شما. باشد كه به توفيق حق بتوانيم از بارگناهانمان كم كنيم تا شايد خاطر شما از ما كمتر مكدر شود.

آقا شرمنده ايم.كاري نمي توانيم بكنيم كه شان مسلماني و دوست داري شما و شيعه شما بودن را داشته باشد و شما به آن مباهات كنيد .

نظر شما چیست

نظر شما