از دل برود هر آنكه از ديده برفت

نام اين موجود  را بايستي در كنار طلا و دلار نوشت ( مـــــــرغ )

شاعران ما از قديم برحالات ما آگاه بودند كه افسانه هاي سيمرغ و منطق الطير را براي ما بازگو كرده اند چرا كه اين فرهيختگان مي دانستند روزي اين موجود چنان ارزشي بين ايرانيان خواهد يافت كه براي بدست آوردن آن بايستي در صف هاي طولاني بايستند تا قسمت آنان دو عدد از اين وجود نازنين شود در غير اينصورت بايستي در بازار مكاره  با قيمتي معادل 10 برابر بنزين آزاد به سختي بدست آورند.

 

عزيزكم، خدا را شكر كن كه تو بار ديگر عزت يافتي و مردم براي بهره مندي از وجود نازنين تو به يكديگر مباهات مي كنند. دو سه روزي است كه در مسير منزل تا محل كار صف هاي طويلي از مشتاقان تو را به چشم خود مي بينم  چيزي كه اگر تا كنون شنيده بودم به جرات باور نمي كردم!!

تو چه كرده اي كه عمري براي بدست آوردن تو مردمان مشغول مي شوند. و حتي در برخي جاها برايت نازنين خون هم مي دهند ( صفهاي شلوغ و …)

غذاي تو چنان نادر و با ارزش شده است كه از ممالك اجنبي هم ديگر نمي توان آنرا بدست آورد حتي 50 هزار تن هم در همينجا گم مي شود تا باز همه به ارزش وجودي تو پي ببرند. من كم كم دارم به اين قسمت از ماجرا مي رسم كه نكند تو و  دوست عزيزت گاو ،براي اينكه چند روزي در دلهاي ما جاي بگيريد اين كنجاله ها را هپولي كردين.

باشه ولي سعي كنيد در اين مدت كه عزيز هستين خيلي خود را لوس نكنيد تا خداي نكرده مردم به نبود شما در سفره هاي خود عادت كنند چرا كه اين باعث مي شود تا كم كم ” از دل برود هر آنكه از ديده برفت ” .

http://shahrara.com/page,1391,4,28,4,00.html

 

نظر شما چیست

نظر شما