از دل برود هر آنکه از دیده برفت

نام این موجود  را بایستی در کنار طلا و دلار نوشت ( مـــــــرغ )

شاعران ما از قدیم برحالات ما آگاه بودند که افسانه های سیمرغ و منطق الطیر را برای ما بازگو کرده اند چرا که این فرهیختگان می دانستند روزی این موجود چنان ارزشی بین ایرانیان خواهد یافت که برای بدست آوردن آن بایستی در صف های طولانی بایستند تا قسمت آنان دو عدد از این وجود نازنین شود در غیر اینصورت بایستی در بازار مکاره  با قیمتی معادل ۱۰ برابر بنزین آزاد به سختی بدست آورند.

 

عزیزکم، خدا را شکر کن که تو بار دیگر عزت یافتی و مردم برای بهره مندی از وجود نازنین تو به یکدیگر مباهات می کنند. دو سه روزی است که در مسیر منزل تا محل کار صف های طویلی از مشتاقان تو را به چشم خود می بینم  چیزی که اگر تا کنون شنیده بودم به جرات باور نمی کردم!!

تو چه کرده ای که عمری برای بدست آوردن تو مردمان مشغول می شوند. و حتی در برخی جاها برایت نازنین خون هم می دهند ( صفهای شلوغ و …)

غذای تو چنان نادر و با ارزش شده است که از ممالک اجنبی هم دیگر نمی توان آنرا بدست آورد حتی ۵۰ هزار تن هم در همینجا گم می شود تا باز همه به ارزش وجودی تو پی ببرند. من کم کم دارم به این قسمت از ماجرا می رسم که نکند تو و  دوست عزیزت گاو ،برای اینکه چند روزی در دلهای ما جای بگیرید این کنجاله ها را هپولی کردین.

باشه ولی سعی کنید در این مدت که عزیز هستین خیلی خود را لوس نکنید تا خدای نکرده مردم به نبود شما در سفره های خود عادت کنند چرا که این باعث می شود تا کم کم ” از دل برود هر آنکه از دیده برفت ” .

http://shahrara.com/page,1391,4,28,4,00.html

 

نظر شما چیست

نظر شما