ماه مبارک رمضان

وقتی از طرف یک عزیز و بزرگی دعوت به مهمانی می شویم سعی می کنیم از همه نظر در شان آن مجلس باشیم. نوع لباس پوشیدنمان تغییر می کند، رفتار و آداب نشست و برخواستمان عوض می شود نوع لهجه و گفتمانمان متحول می شود تا در آن مجلس که همه هستند جایگاه اجتماعی خود را حفط کنیم.

حال تصور کنیم که مهمان عزیزترین و محبوبترین های عالم امکان هستیم، چه می کنیم.

امسال نیز ماه مهمانی خدا فرا رسید و مردم مسلمان در سرتاسر جهان خود را آماده این مهمانی عظیم و شایسته می کنند.

از آقا و مولایمان می خواهیم که ما را در سحرگاهان و دعای افطار خود فراموش نکنند تا شاید بتوانیم نفس در بند شده را مهار کرده و برای یک سال دیگر آماده بندگی شویم.

نظر شما چیست

نظر شما