شب قدر

و تو چه داني كه شب قدر چيست ؟

خداوند علي عليه السلام را آنقدر دوست مي دارد كه شهادت آن بزرگوار نيز براي مردم با لطف و مهرباني خدا همراه است،درست است كه قرآن در زمان پيامبر نازل شده است ولي در زمان حال شب هاي قدر مصادف است با ضربت خوردن بزرگ مرد اسلام و عزيز دل پيامبر.

حرمت اين شبها علاوه بر نزول قرآن به بركت نام علي است. خداوند علي را دوست مي دارد كه شهادت اين مرد عشق و عدالت را در اين اين مصادف كرده است.

من همين اندازه مي دانم كه اگر لطف خدا نباشد هيچ كششي به سوي خدا نخواهد بود يعني اگر خدا به ما لطف كند توفيق دعا خواندن و حتي يك لحظه ياد خودش را در دل ما مي اندازد در غير اينصورت سرگرم يكسري كارها مي شويم كه ياد خدا هم از ذهنمان پاك مي شود و از خدا دور مي شويم ولي خداي مهربان به جستجوي ما مي آيد تا اين تن ضعيف را دوباره به قرب خود برساند ولي ما آدمها از خدا دور مي شويم.

به بهانه هاي مختلف، از كار و زندگي و بچه گرفته تا شهوت قدرت و پول و جاه طلبي هاي نابخردانه.

بياييد در اين شبهاي پر از خير و رحمت براي يكديگر دعا كنيم تا خداوند دلهاي ما آدميان را به هم نزديك گرداند و نجات دهنده بشريت از اين وانفساي ظلم و جور را به ما برساند .

براي مسلمانان ميانمار، بحرين، عربستان و سوريه و مردم عزيز ايران دعا كنيم تا عافيت و عاقبت خوش برايشان مقدر شود و هميشه شاد و سربلند باشند.

به اميد ظهور 

نظر شما چیست

نظر شما