لابی جدید صهیونیسم

قوم بنی اسراییل سابقه خوبی در تعامل و برخورد با پیامبران الهی ندارد. این قوم ۲۰۰ پیامبر الهی را کشته است.قوم بنی اسراییل تا زمانی که قدرت دارند بسیار فاشیست هستند و از هیچ جنایتی هراس ندارند نمونه اخیر آن که در تاریخ ثبت شده است جنایت صبرا و شتیلا است که به زنان باردار نیز رحم نکردند و شکم آنها را دریدند.

ادامه ی مطلب “لابی جدید صهیونیسم”