لابی جدید صهیونیسم

قوم بنی اسراییل سابقه خوبی در تعامل و برخورد با پیامبران الهی ندارد. این قوم ۲۰۰ پیامبر الهی را کشته است.قوم بنی اسراییل تا زمانی که قدرت دارند بسیار فاشیست هستند و از هیچ جنایتی هراس ندارند نمونه اخیر آن که در تاریخ ثبت شده است جنایت صبرا و شتیلا است که به زنان باردار نیز رحم نکردند و شکم آنها را دریدند.

وقتی این قوم مهجور و منزوی می شود دسیسه هایش را علیه سایر ادیان شروع می کند. دقیقا در این وهله از زمان نیز همین اتفاق رخ داده است. اینان با این فیلم  قصد تنش بین مسلمانان و مسیحیان را دارند و می خواهند با این کار از استراتژی اخر زمان ( اعتقاد ما مسلمانان و حتی مسیحیان به این امر است که در آخر زمان عیسی مسیح علیه السلام به امام زمان اقتدا نموده و مسیحیان به اسلام گرایش می یابند ) جلوگیری کنند و به ترفندهایی این چنین دست می زنند.

بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر فروش قرآن در اروپا و امریکا رو به گسترش بوده است به حدی که ان کشیش صهیون برای به اصطلاح خدشه وارد کردن به قرآن انرا سوزاند و مورد اهانت قرار داد.

 

نکته دیگری که حایز اهمیت است  اتحاد مسلمین با یکدیگر است شاید این حربه برای سنجش یکپارچگی مسلمانان است که آیا اینان می توانند به صورت امتی یکپارچه باشند !!!

 

نظر شما چیست

نظر شما