عرض تسلیت

سالروز شهادت جوادالائمه بر تمامی پیروان راهش تسلیت باد.

  گزیده ای از سخنان گهربار حضرت جواد الائمه (ع) :

  • مردی به آن حضرت گفت : مرا اندرز ده . فرمودند : می پذیری ؟ گفت : آری . پس آن حضرت فرمودند : صبر را بالش خویش ساز و فقر را به آغوش بگیر و شهوات را به دور انداز و با دلخواه خود مخالفت کن و بدان که همیشه در برابر دیدگان خدایی ، پس مراقب خویش باش که چگونه باشی .
  • برملا نمودن کاری که هنوز کاملا استوار نگشته باشد ، مایه تباهی آن کار است .

نظر شما چیست

نظر شما