حی علی العزا فی ماتم الحسین

                         زنو آمد محرم به تن کن رخت ماتم

                                                                                               به اذن مادر ارباب عالم

در کوچه های شهر بوی محرم پراکنده شده است و مجالس عزا شروع می شود و در برخی نقاط از شهر نیز شروع شده است. بنا دارم اگر خداوند متعال توفیق دهد در هر شب از ماه محرم مطلبی را در باب پیامدهای این حادثه عظیم برای خودم متذکر شوم .

از خداوندمتعال و آقایم امام حسین علیه السلام کمک می طلبم تا هر انچه که شایسته ایشان است بتوانم یادداشت کنم.

                    سلام بر پرچم و علم

                                                 سلام بر شعر محتشم

                                                                                سلام  بر محرم

نظر شما چیست

نظر شما