امان از دل زینب

ادامه نوشته های قبلی در مسیر کربلا و وقایع آن طلب خوانندگان محترم .

غروب عاشورا شد و تمامی ماتم دنیا به دل راه یافته است.جای علی اصغر خالی است تا آب بنوشد, پس از اسیری خاندان اهل البیت علیه السلام  آب باز شد ولی دل رباب سلام الله علیها می سوزد که چرا حالا! الانی که دیگر نه طفل گریانی است و نه دل شوره ای برای سیراب شدن آن.

امروز همه به اهداف خود رسیدند امام حسین علیه السلام و  شامیان . این طرف رسیدن به اندیشه های الهی و هدف مقدس برای نجات انسان از ذلت و ننگ و آن طرف تن دادن به هر گونه خفت برای رسیدن به مطامع دنیوی.

اسیری و حتک حرمت خاندان اهل بیت شروع می شود. گرگ صفتانی که پس از شهادت مردان حسینی تعرض به خیام را که در عرب سابقه ای نداشته است به نمایش گذاشتند. وحشی گری به حدی رسیده بود که نوامیس  الهی پا به فرار از خیام به سمت بیابانها گذاشته بودند.

غم سنگین شهادت برادر و عزیزان از یک طرف ( نبایستی با یک کلمه از آن گذشت ) و سروسامان دادن به بچه ها و زنان حرم که همگی امیدشان به حضرت زینب سلام الله علیها السلام استاز طرف دیگر بار مسولیت این بانوی گرامی و صبور را دو چندان کرده است .

زینب سلام الله علیها از امشب بایستی یتیم داری کند خدایا زینب را کمک کن. او بایستی از بچه ها مواظبت کند تا کتک نخورند و خود را سپر بلای انها کند و از طرف بایستی دل جویی و سنگ  صبور رباب در داغ فرزندش باشد .

زنانی دیگر که به نوبه خود عزیزان را از دست داده اند مویه کنان درد دل خود را به ایشان می گویند ولی آیا کسی هست که از زینب دل جویی کند

او که داغ برادران و فرزندان برادر و حتی فرزندان خود را دیده است  . امان از دل زینب

نظر شما چیست

نظر شما