زایران حرم رضوی

haramدو سه روزی است که مشهد میزبان زایرانی است که از گوشه و کنار ایران با پای پیاده یا به هر طریق دیگری به زیارت شمس الشموس آقای مهربانی آمده اند تا عزاداری آخر ماه صفر را در کنار مضجع شریف این امام همام برپای دارند.
کاروانانی که از شهرهای دور و نزدیک پیاده به سمت مشهد در حرکت بودند تنها منحصر به جوانان نمی شد بلکه از همه سنین پیرمرد ۸۱ ساله و نوجوان ۱۰ ساله هم همراه داشتند.
اینان به شوق زیارت و استجابت حاجات خود تحمل این راه سخت و طاقت فرسا را با جان می خرند، هوای سرد ، راه طولانی، شاید همین زایران در شهر خود هیچ گاه تا مسافتی کم را پیاده نروند ولی به شوق آقای رئوف و مهربان حاضرند روزها و شبها در راه باشند تا به وصال برسند.
و مطمئنا هیچ کدام دست خالی بر نمی گردند چرا که این خانواده خاندان کرم هستند. امیدوارم همه کسانی که چنین روزی دلشان در مشهد و در حرم مطهر است نیز به حاجت خود دست یافته و هر کسی که دلش در این روز شکست برای همه مردم و فرج امام زمان عج الله دعا کند که فرج ایشان گشایش در کار همه مردم است .

نظر شما چیست

نظر شما