معجزات زمان تولد پیامبر

امام صادق علیه السلام فرمودند : معجزاتی را که هنگام ولادت پیامبر اکرم آشکار شد، چنین بر می‌شمارد:

میلاد پیامبر اکرم۱- ابلیس از ورود به آسمان های هفتگانه محروم شد. 
۲- شیاطین دور شدند. 
۳- تمامی بت ها در بتکده به صورت بر زمین افتادند.                                                                                                                   
۴- ایوان کسری شکست و چهارده کنگره‌ی آن سقوط کرد. 
۵- آب دریاچه ساوه خشک شد. 
۶- سرزمین خشک سماوه، آب پیدا کرد. 
۷- آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد. 
۸- نوری از سرزمین حجاز بر آمد تا به مشرق رسید. 
۹- کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند. 
۱۰- سحر ساحران باطل شد. 

استحیائیل ــ یکی از فرشتگان بزرگ خدا ــ در شب تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر کوه ابوقیس ایستاد و با صدایی بلند گفت:« ای مردم مکه! به خدا و فرستاده او و نوری که با او فرو فرستاده‌ایم ایمان بیاورید.»

نظر شما چیست

نظر شما