یا فاطمه الزهرا

 

” مادر ” دو بخش است .

” ما ” و  ” در ”  وقصه یتیمی ” ما ” از کنار ” در ” شروع شد. یازهرا

                                              ”  یــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ( س )  ”

 

نظر شما چیست

نظر شما