شب هفتم محرم

شب  هفتم محرم متعلق به حضرت علی اصغر علیه السلام

سه قاشق غذاخوری

 

 

 

 

 

 

– دکتر چی بهش بدم؟

– آب ، آب زیاد بهِش بده.

– بچه شیش ماهه با چقدر آب سیراب می شه؟

– سه قاشق غذا خوری.

 

 

نظر شما چیست

نظر شما