برجام یا راه نفوذ

در برنامه تلویزیونی ثریا یکی از اساتید دانشگاه فرانسه که ایرانی هم بودن نکته ای رو اشاره کردن که برام جالب بود. ایشون می گفتن با یکی از روشنفکران روسی در مورد فروپاشی روسیه در زمان گرباچف صحبت می کردن که  علت اصلی به نظر این بنده خدا چی می تونسته باشه

و ایشون با کمی تامل و نگاه به دور گفت : از زمانی که اولین شعبه مک دونالد در مسکو افتتاح شد و صف ۷ کیلومتری برای روز اول و خرید مردم از این فروشگاه شروع شد، رخنه آمریکا به این کشور آغاز شد و منجر به مسایلی شد که نبایست می شد.

جالبه که در زمان مذاکرات آمریکا و روسیه یکی از شرایط اصلی آمریکایی ها تاسیس مک دونالد در روسیه بوده است.

ادامه ی مطلب “برجام یا راه نفوذ”