دوستان قدیمی

دیشب در خانه نشسته بودم و داشتم  سریال طنز شبکه سه رو می دیدم که خانمم گفت موبایلت زنگ می زنه. با عجله دویدم سراغ جیب کاپشن و موبایل رو برداشتم ( از بس که تماس های مکرر دارم !! ذوق زده شده بودم ) و دیدم که شماره ای از دیار اهل هنر و ادب، استان فارس است در همین لحظه به ذهنم مراجعه کردم که خدایا کدام یک از دوستان یا آشنایان ما در شیراز است که ناخوداگاه دستم رفت روی کلید پاسخ و ان طرف خط شروع به حرف زدن کرد که : سلام علیکم …

ادامه ی مطلب “دوستان قدیمی”