وصیت امام خمینی به مردم و نمایندگان

در اینترنت دنبال مطلبی بودم که به وصیت نامه امام خمینی(ره) در مورد انتخاب نمایندگان مجلس و وظیفه آنها در مجلس رسیدم. این مطلب بقدری جالب بود که حیف دیدم آن را جهت مشاهده دوستان و یادداشتی برای خودم ثبت نکنم.

” وصیت این جانب به ملت در حال و آتیه آن است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلاى داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى که غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین مى‏باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم- به سوى غرب یا شرق- و بدون گرایش به مکتبهاى انحرافى و اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهاى اسلامى، به مجلس بفرستند.

…و از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در این عصر و عصرهاى آینده مى‏خواهم که اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسیسه و بازى سیاسى وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتى یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. ”

ادامه ی مطلب “وصیت امام خمینی به مردم و نمایندگان”