تعطیلی مدارس در نوروز

یادش بخیر اون سالها که ما دبستان می رفتیم وقتی نزدیک عید می شد از یک طرف خوشحال بودیم که ۱۵ روز تعطیلیم و از یک طرف هم غصه داشتیم که بایستی هر روز مشق بنویسیم و حال ما رو این معلم ها می گرفتن. یک عالمه مشق و ریاضی از ۱ تا ۱۰۰۰ با عدد و حروف  بنویسیم تازه اینها که تموم می شد باز بشین پیک بهاری حل کن.  البته پیک های بهاری همون روزهای آخر تعطیلات می دادیم به خانواده و مادر که حامی بچه ها بود به برادر و خواهر های بزرگتر می گفت به این بچه کمک کنین تا حل کنه این پیکش رو.

ادامه ی مطلب “تعطیلی مدارس در نوروز”