بلیط سینماها

سینما از قدیم و ندیم محل تفریح خانواده ها و سرگرمی ای برای ساکت شدن بچه ها بود. یادم میاد فیلم دزد عروسکها و کلاه  قرمزی خیلی طرفدار داشت و بچه های دبستانی و مهدها رو از طرف مدرسه ها می بردن به سالنهای مختلف سینما یا سالن های تو سطح شهر که این نوع فیلم ها رو براشون نمایش بدن، تا هم اردویی باشه برای بچه ها و هم یک کار تفریحی برای مدیر مدرسه رد بشه.

ادامه ی مطلب “بلیط سینماها”