سال نو مبارک

 

بالاخره سال ۹۰ با همه فراز و نشیب هاش  داره تموم میشه، سالی که برای  برخی سالی پر از خیر و برکت بود و برای برخی هم شاید خوشایند نبود، ولی  هر چه هست لطف خداست چرا که هر چه از دوست رسد نیکوست.

ادامه ی مطلب “سال نو مبارک”