هوای نوروز

 

در همه جای ایران در نوروز و با فرارسیدن بهار تازگی به شهر و دیار و مردمان تاثیر می گذارد و این اثر این روزها در شهرهای جنوب غرب بیشتر دیده می شود. شهرهایی که به داشتن یادگاری های دوران دفاع مقدس شاهد حضور بسیاری از مردمان در خود هستند. امسال مردمان این شهرها دیگر نفس کشیدنشان نیز سخت شده است نه به خاطر ازدحام جمعیت بلکه به دلیل هوای غبار آلودی که از حد مجاز آلوده بودن رد شده است.

ادامه ی مطلب “هوای نوروز”