فاطمیه

فاطمه جان، غم از دست دادن تو برای علی علیه السلام چقدر سخت و جانکاه است. زبان و نوشته های ما از بیان این داغ عظمی قاصر است. علی علیه السلام که با آن همه هیبت و شجاعت در جنگهایی که قویترین اعراب حضور داشتند  این قدر زمین گیر نشد که داغ تو این کار را با او کرد.

فاطمه جان تویی که با تمام وجود از مولایت حمایت کردی. جان علی گرفته شد زمانی که از کوچه های بنی هاشم برایش خبر آوردند.

زهرا شدی که نام علی (ع) را علم کنی

پنهان شدی که هر دو جهان را حرم کنی

 

ادامه ی مطلب “فاطمیه”