یک روز کاری پر تجربه

آرامش و تجربه

دیروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت سال ۹۱ ساعت ۵:۳۰ صبح.

قرار بود روی سرورهای بازی تغییراتی اعمال بشه تا روند کاری برای کاربران بهتر شود تغییرات شروع شده بود از صبح زود بچه های فنی اومده بودن شرکت و شروع به کار کرده بودند ماکه رسیدیم شرکت پیگیری کارهای روز قبل رو می کردیم که خبر خوش تغییرات روی سرورها به ما اعلام شد و کلی از پیگیری های ما با بچه های فنی با این سیستم حل شد.

ادامه ی مطلب “یک روز کاری پر تجربه”