روز مادر

 مادر واژه ای که تمامی مردمان جهان به آن احترام می گذارند. روز مادر تنها مختص ما ایرانیان نیست بلکه در سراسر جهان در ایام مختلفی از  سال این مناسبت محترم شمرده می شود.

پدر و مادر وجود مقدسی دارند که در کتاب خدا از آنان سخن به میان آمده است. در کتاب خدا پس از توحید و یکتاپرستی نیکی به پدرومادر از   واجبات است.

در سالروز تولد بانوی دوعالم حضرت زهرای ماطهر سلام الله علیها،  مقام بانوان را به حرمت این مادر نمونه ارج می نهیم.

ادامه ی مطلب “روز مادر”