طرح ملی

امروز سرکار بودم داشتم کار می کردم تلفنم زنگ خورد شماره از تهران بود !!!

پشت خط : از شرکت … ( اسم شرکتش رو یادم رفت )گفت تماس گرفتم بابت طرح ملی کاهش مصرف آب. با خودم گفتم به به عجب طرحی ! خب ادامه بدین .

ماشالله مثل رگبار پای تلفن حرف می زد. اجازه فکر کردن بهت نمی داد . باخودم گفتم عجب بازاریاب خوبیه خداییش.

ادامه ی مطلب “طرح ملی”