بحرین غزه ای دیگر

مدتهاست که شیعیان مظلوم بحرین در چنگال ظالمان وهابی اسیر شده اند و خون پاک کودکان، زن و مرد، پیر و جوان به زمین ریخته می شود و هیچ کدام از این کشورهایی که دم از اسلامی بودن و مسلمانی می زنند هیچ کاری انجام نداده اند.

آیا بحرین اهمیتش به اندازه فلسطین نیست ؟ آیا غزه کنونی همین بحرین نیست ؟

کشوری که تا چندی قبل جز خاک پاک ایران بوده است و به دلیل بی موالاتی شاهان از این خاک جدا شده است آیا سزاوار حمایت  مردمانش از طرف ما نیست ؟ ادامه ی مطلب “بحرین غزه ای دیگر”