حرمت نان

از قدیم به ماگفته بودن که حرمت نون رو نگه دارین. نون برکت خداست و حرمتش واجب اگر نانوایی رفتین و دیدین نرمه نونی روی زمین ریخته تا جایی که میشه اونها رو بردارین و نذارین زیر پا له بشه .

ما هم به همین سبک و سیاق بزرگ شدیم  تا اینکه سن و سالمون رسید به این زمانه که به لطف خدا  هر روز شاهد نگه داشتن حرمت نون با افزایش قیمت آن هستیم. ادامه ی مطلب “حرمت نان”