مبعث

رسیدن انسان به تکامل و روحانیت مادی و معنوی را که توسط بهترین های عالم امکان، حضرت رحمت اللعالمین و  از جانب بی نظیرترین مهربان هستی، خداوند متعال به ما عنایت شده است  بر همگان مبارک باد.

مبعث ، انتخاب شدن برای نجات انسانها  از جهل و فقر و ظلمات و هدایت شدن به سوی نور و بهترین هاست.

ادامه ی مطلب “مبعث”