رسم خراسانی ها

ما خراسانی ها رسمی داریم مبنی بر اینکه سه روز مانده به میلاد آقا امام زمان(عج) بر مزار عزیزان از دست رفته زیارت اهل قبور را برپا می کنیم.

امسال به خاطر نمایشگاه من مشهد نبودم و فرصت نشد که این سنت حسنه ( البته جدیدا تشریفاتی ) را بجا بیارم تا اینکه دیروز عصر به همراه خانواده رفتیم زیارت اهل قبور.

ادامه ی مطلب “رسم خراسانی ها”