عربستان و میانمار

جریان ضد حکومتی در عربستان بسیار باعث خرسندی ما شیعیان شده است. آل سعود با اسارت گرفتن شیخ النمر عملا حکم نابودی خود را امضاء کرده است و شیعیان در شرق عربستان با اعتراضات گسترده خواهان آزادی این رهبر شده اند. به هر حال آل سعود اگر هر کاری که انجام دهد منجر به شکستش می شود.

ادامه ی مطلب “عربستان و میانمار”