مسیر کوفه

در ادامه راه از مکه به سمت کوفه امام حسین علیه السلام به  « ذات عرق » رسید در آنجا بشربن غالب را که از عراق آمده بود دید و از مردم کوغه سوال فرمود.

بشر پاسخ داد : دل ها با شما و شمشیرها با بنی امیه است .

امام فرمود : راست گفتی ,ای برادر اسدی, همانا خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد و به هر چه اراده کندحکم می فرماید.

در منزل « ثعلبیه » امام علیه السلام با اباهره ملاقات داشتند و در پاسخ به سوال این مرد کوفی که پرسیده بود :

ای فرزند رسول خدا (ص) چه کسی شما را از حرم خدا و حرم رسول خدا به این جا کشانده است ؟ پاسخ دادند :

ای اباهره! بنی امیه اموال ما را گرفتند و حرمت ما را شکستند ومن صبر کردم, اینک آنها طالب خون من هستند, لذا از حرم امن الهی بیرون آمدم. بخدا سوگندکه این گروه ظالم و طغیانگر مرا خواهند کشت و خداوند لباس ذلت و خواری به تن ایشان بپوشاند و شمشیر بران را برای قتلشان فراهم خواهد کردو…

ادامه ی مطلب “مسیر کوفه”