ورود به کربلا

ای یاران من! می بینید که چگونه بلا و شدت بر ما وارد گردید. همانا راه و رسم روزگار وارونه شد و صورت کریه و زشت آن پدیدار گردید, و از نیکویی و معروف چیزی مگر بسیار ناچیز و فریبنده به جای نمانده است و بر این برگشتگی خود ادامه داد, زیستن در این روزگار سخت ناگوار است. آیا نمی بینید که کسی به حق عمل نمی کند و برای باطل انتهایی نیست ؟

در چنین وضعی یک مرد خدا باید طالب مرگ باشد, و بدون تردید لقای پروردگار خود را آرزو کند و من در این شرایط مرگ را  جز سعادت و زندگی با ستمگاران و ناپاکان را جز ذلت و ننگ نمی بینم.

( خطبه امام علیه السلام در زمان جلوگیری حر از تغییر مسیر کاروان حسینی )

ادامه ی مطلب “ورود به کربلا”