امان از دل زینب

ادامه نوشته های قبلی در مسیر کربلا و وقایع آن طلب خوانندگان محترم .

غروب عاشورا شد و تمامی ماتم دنیا به دل راه یافته است.جای علی اصغر خالی است تا آب بنوشد, پس از اسیری خاندان اهل البیت علیه السلام  آب باز شد ولی دل رباب سلام الله علیها می سوزد که چرا حالا! الانی که دیگر نه طفل گریانی است و نه دل شوره ای برای سیراب شدن آن.

امروز همه به اهداف خود رسیدند امام حسین علیه السلام و  شامیان . این طرف رسیدن به اندیشه های الهی و هدف مقدس برای نجات انسان از ذلت و ننگ و آن طرف تن دادن به هر گونه خفت برای رسیدن به مطامع دنیوی.

ادامه ی مطلب “امان از دل زینب”