حرکت کاروان اسرا

عصر روز یازدهم عاشورا  اسرا به همراه سر شهدا به سمت کوفه حرکت داده شدند . پس از اینکه عمر سعد از کربلا خارج شد  مردمی از قبیله بنی اسد وارد کربلا شدند و بدن های پاک به خون اغشته نماز گزاردند و به همین صورت فعلی انها را دفن کردند

سر امام حسیم علیه السلام را در همان روز عاشورا به وسیله ” خولی بن یزید اصبحی ”  و ” حمید بن مسلم آزادی ” نزد ابن زیاد فرستاده شد.و باقی سرها به همراه ” شمر بن ذی الجوشن ” و سایرین برای دریافت هدیه به کوفه ارسال شد.

ادامه ی مطلب “حرکت کاروان اسرا”