مسلمان شدن نماینده روم

زمانی که سفیر روم در دربار یزید متوجه شد که یزید پسر پیامبر خدا را به شهادت رسانده است برای او تاسف خورد و داستانی را برای وی نقل کرد.

 ” میان «عمان» و « چین » دریایی است که مسیر و مسافت آن به اندازه یکسال راه است و در ان دریا عمران و آبادی جز یک شهر که در وسط آب است وجود ندارد، و طول ان هشتاد در هشتاد فرسخ است و شهری به بزرگی ان بر روی زمین نیست .و از آنجا کافور و یاقوت می اورند درختان آن عود و عنبر است و هم اکنون در دست نصارا است.

ادامه ی مطلب “مسلمان شدن نماینده روم”