پیامک های ارسالی

پیامکمدتی بود که مردم شاکی شده بودند که بابا جان این پیامکهای تبلیغاتی رو هر دم روی گوشی های ما ارسال نکنید و کلی همه شاکی بودند تا اینکه یکی از نوابغ طرحی را ارایه داده بود که به همه مالکین شماره های همراه پیامکی ارسال بشه ومشخص کنن که می خوان روی گوشیشون پیامک دریافت کنن یا نه

خلاصه مدتی از این داستان گذشت و کمی کار وبار ارسال های تبلیغاتی کساد شد و برخی شرکتها دچار مشکلات مالی شدند ولی چون مهم نظر مردم بود  این جماعت آسیب دیده به نظر مردم احترام گذاشتن و حاضر شدن ورشکست بشن ولی مردم آسوده باشن.

ادامه ی مطلب “پیامک های ارسالی”