قیمت خودرو

با وجودی که داشتن وسیله ای نقلیه برای اکثر اوقات ضروری به نظر می رسد متاسفانه اخیرا به دلیل یکسری مسایل که فقط اهل فن و هنر و تجارت به آن اشراف دارند باعث شده که قیمت سواری پراید که قرار بود جانشین پیکان باشد و اکثر مردمان جامعه ما بتوانند انرا تهیه نموده و از ان استفاده کنند سر به فلک کشیده تا حدی که امروز قیمت مصوب خودروهای داخلی باعث شد تا برق از سرم بپرد چنان که گویی از ژل های ایتالیایی برای ایستایی موهایم استفاده کرده ام !!! ادامه ی مطلب “قیمت خودرو”