صداقت در رفتار مدیریتی

صداقتیکی از عواملی که در زمان بحران در یک محیط کاری و بر یک تیم بسیار موثر است حفظ روحیه مسول یا مدیر بخش و بالطبع مدیریت یک مجموعه است .

معمولا در شرایط سخت کاری که روزانه حدود ۱۰ الی ۱۲ ساعت زمان می برد بهترین عاملی که یک تیم را کنار هم نگه می دارد و باعث عدم بروز مشکلات رفتاری در بین اعضای یک تیم کاری می شود ( البته این تیم می تواند تنها یک بخش از یک سازمان یا شرکت باشد) صداقت و رو به رو صحبت کردن همکاران با هم است.

ادامه ی مطلب “صداقت در رفتار مدیریتی”